Công ty đòi nợ phải thông báo cho công an trước khi tiến hành đòi nợ

Theo quy định tại vừa được Chính phủ ban hành, các cơ sở kinh doanh dịch vụ đòi nợ phải được đăng ký, cấp phép hoặc thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Những cơ sở này phải có trách nhiệm tuyển chọn, sử dụng nhân viên dịch vụ đòi nợ là người không có tiền án về các tội giết người, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, làm nhục người khác và các tội xâm phạm sở hữu; chỉ được hoạt động